Chính sách bảo hành tại Gatiki

Gatiki xin thông tin đến quý khách hàng chính sách bảo hành tại Gatiki

Gatiki cam kết bảo hành trung thực đúng như những cam kết của chúng tôi trên trang Website và trên giấy bảo hành.

Cam kết bảo hành miễn phí hoàn toàn nếu do lỗi nhà sản xuất

Trong trường hợp lỗi phần cứng khi hết thời gian bảo hành, Gatiki sẽ cố gắng khắc phục hoặc báo giá linh kiện thay thế hợp lý cho quý khách.

Điều 1. Địa điểm gửi bảo hành

Điều 2. Thời hạn bảo hành

Điều 3: Từ chối bảo hành

Điều 4: Chi phí vận chuyển

Điều 5: Dữ liệu cá nhân

Điều 6: Khiếu nại và tranh chấp

GATIKI TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!